Saint John Neumann’s

Men’s Club

of Miami, Florida